CRM online, CRM odkudkoliv

CRM online - CRM systém CRM online - CRM systém CRM online - CRM systém CRM online - CRM systém CRM online - CRM systém CRM online - CRM systém

Nejčastěji kladené otázky - CRM systém Obchodní Manažer

1. Co je systém Obchodní Manažer ?
Systém Obchodní Manažer je internetový systém pro evidenci a řízení vztahu se zákazníky. Pomáhá uživateli pracovat se zákazníky, vytvářet si svůj vlastní rozvrh a tím tak vést historii klientů, pracovat s produkty, spolupracovat v týmu a komunikovat. Jeho úkolem je hlavně zvyšovat produktivitu a připravovat podklady pro manažerské rozhodování a hodnocení obchodníků.

2. Pro jaký typ firmy je systém určen?
CRM systém Obchodní Manažer je určen pro menší a střední firmy, které chápou evidenci komunikace se zákazníkem jako konkurenční výhodu a jsou schopny činit strategická rozhodnutí na základě získaných dat.  Vytváří se soupis událostí běžné komunikace s klientem, vzniká tak historie vztahu  firmy a klienta,  tak jak byla uložena v itineráři a skutečně probíhala. Na straně druhé je CRM systém Obchodní Manažer určen pro společnosti, které potřebují evidovat, organizovat a kontrolovat práci obchodníků.
Mnoho procesů, které systém Obchodní Manažer usnadňuje a zpřehledňuje funguje téměř v každé organizaci.


3. Proč jsme CRM systém Obchodní Manažer vytvořili ?
CRM systém Obchodní Manažer jsme vytvořili především ze čtyř hlavních důvodů:
a) evidence historie komunikace s firmami (kdy a kým byl proveden jaký kontakt, s jakým výsledkem)
b) nástroj pro kontrolu a řízení obchodníků
c) obchodníkům z historie poskytnout argumentaci pro jednání s klienty
d) v případě odchodu obchodníka ze společnosti a nutnosti zachování kontinuity obchodu i předání agendy jinému obchodníkovi


4. Jak pomůže mojí firmě ?
CRM systém Obchodní Manažer udělá pořádek v informacích, které již dnes používáte. Získáte přehled v komunikaci s klientem plánovaní rozvrhu obchodníků, vznikne tak  historie klienta a zároveň evidence aktivit obchodníků. Budete mít vše na jednom místě, díky internetu dostupné odkudkoliv ze světa. Systém velmi usnadňuje delegování úkolů, sdílení dat, prodej, získávání zakázek a další činnosti běžného dne firmy.

5. Jak dlouho trvá nasazení systému ?
Samotné zprovoznění systému je otázka jednoho dne. Pak přichází na řadu naučit uživatele se systémem pracovat. Avšak díky vysoké propracovanosti jednoduchosti CRM systém Obchodní Manažer je možné systém umět používat za jednu hodinu. Provedeme také školení Vašich zaměstnanců, protože zaškolení pracovníci jsou schopni systém využít naplno. My chceme, aby Vám CRM systém Obchodní Manažer byl k užitku, vždyť proto jsme ho vytvořili. Běžně se doba zavedení a vyškolení systému pohybuje do jednoho dne. Většinou řešitelným problémem bývá seskupením všech obchodníků na jedno místo v jeden okamžik. Na řešení tohoto problému však stačí 3 hodiny času.

6. Jak často vznikají nové verze?
Drobná vylepšení a změny jsou téměř neustále. Díky velmi propracované technické podpoře drobná vylepšení aplikujeme do systému klientů sami, automaticky. Díky nim je CRM systém Obchodní Manažer lepší. Úplně nové verze pak vznikají během roku a to minimálně jednou za rok.

7. Kde je možný provoz CRM systému Obchodní Manažer ?
Provoz CRM systém Obchodní Manažer je možný u nás nebo u klienta.

8. Jak probíhá aktualizace CRM systému Obchodní Manažer ?
Aktualizaci systému je možno provádět vzdáleně nebo osobně. Při vzdálené aktualizaci jsme schopni nahrát novou verzi systému na váš server, aniž bychom museli být přímo přítomni ve vaší společnosti. To mimo jiné umožňuje aktualizaci provádět v době, kdy jsou vaši lidé doma a krátký výpadek v činnosti systému neomezuje jejich práci. Aktualizace většinou probíhá okolo 30-ti minut a po tu dobu nelze se systémem pracovat.

9. Co je potřeba pro provoz CRM systému Obchodní Manažer ?
K přístupu k CRM systému Obchodní Manažer není potřeba nic speciálního, jen počítač s internetovým prohlížečem. Podporujeme Internet Explorer 5+, Mozila, Firefox, Netscape 6+, Safari. Systém je schopen pracovat na serverech vybavených operačními systémy Windows NT, 2000, XP, 2003, Linux. Preferován je Linux. Výkon systému je nejvíce ovlivňován výkonem samotné SQL databáze. Je tedy zřejmé, že lepší hardware zajistí lepší odezvu. Provoz systému však nechejte na nás, nemusíte se o nic starat. Pro získání více detailů se s Vámi rádi popovídáme.

10. Jaká je použitá technologie ?
Zastáváme názor, že by jste neměli platit za nákup dalších technologií pro provoz našich systémů. Proto použité technologie jsou volně šiřitelé. Pro programování jsme použili technologii PHP, pro databázi je použita také volně dostupná MySQL. Tato kombinace skýtá spousty možností pro rozšíření, pro propojení na jiné IS a služby.

11. Jak je zajištěn přístup k informacím ?
Díky tomu, že CRM systém Obchodní Manažer je provozován na serveru a k jeho použití vám stačí prohlížeč webových stránek, můžete se k sytému připojovat prakticky odkudkoliv - z práce, z domova, na pracovní cestě, z dovolené. Máte-li notebook a mobilní telefon, který podporuje připojení na internet, můžete se připojit na systém kdy chcete. Lze také využít služeb internetových kaváren.

12. Jaká je bezpečnost ?
Klademe extrémní důraz na bezpečnost systému, proto CRM systém Obchodní Manažer má několik stupňů bezpečnosti. Prvotní bezpečnost systému zajišťuje protokol SSL. Tímto způsobem lze zabezpečit, aby nebylo možné zjistit data přenášená mezi serverem a vaším počítačem. Pro přihlášení do systému v místech možného bezpečnostního rizika (např. internetová kavárna) jsme schopni dodat modul pro zaslání jednorázového přihlašovacího hesla na mobilní telefon přihlašované osoby. Takovýto přístup má pak dočasnou platnost.

13. Mají uživatelé systému různá přístupová práva ?
Ano. Administrátor při vytváření uživatele nebo kdykoliv později může v systému nastavit, který uživatel má právo vidět jaké části sytému.

14. Kdo vidí kontakty ?
Viditelnost kontaktu nastavuje majitel kontaktu nebo nadřízený, případně administrátor. Jiný obchodník nemůže viditelnost změnit.

15. Je možné propojit systém s naším ekonomickým systémem ?
Možné to je. Vyžaduje to však užší spolupráci s námi. Neexistuje však jednotné rozhraní pro napojení na ekonomické systémy, je nutné každé takové propojení vytvořit a řešit jako zákaznické rozšíření systému.

Pokud budete mít další otázky - PTEJTE  SE - rádi Vám odpovíme.
email:
obchod@crm-online.cz
 
Produkty  |  Řešení  |  Podpora
© Copyright MAXprojekt , 2005-2008
10 důvodů proč ho mít
Přínosy
Srovnání verzí
Časté otázky
Partnerský program
Nabídka CRM online
CRM online partnerský program